เรื่อง ครูนำเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไปใช้ส่วนตัว มีโทษทางวินัยระดับใด?

บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้ประจำเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 4

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
27/1/2560 16:27:32
 202.29.212.41