เรื่อง ข้าราชการยักยอกเงินของราชการ แล้วนำมาคืนต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่

บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 1

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
12/1/2560 19:56:38
 202.29.212.41