˹áԹ/ѴͨѴҧ

 ͧ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   11/9/2561 18:54:48 ҹ  25  ;  118.174.181.209

 ͧ แบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น(3/9/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   3/9/2561 19:09:20 ҹ  25  ;  125.25.244.252

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/8/2561 20:19:59 ҹ  18  ;  125.25.120.222

 ͧ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/8/2561 22:14:31 ҹ  13  ;  125.25.217.200

 ͧ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/8/2561 22:10:11 ҹ  15  ;  125.25.217.200

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/7/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   6/7/2561 16:49:02 ҹ  46  ;  1.20.157.230

 ͧ ตัวอย่างเอกสารแนวทางในการเบิกและยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม โครงการพัฒนาครูปแบบครบวงจร  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/6/2561 20:53:14 ҹ  560  ;  1.20.157.177

 ͧ แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่ถึง 5,000.บาท  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/6/2561 20:41:15 ҹ  205  ;  1.20.157.177

 ͧ คู่มือและขั้นตอนการขอถอนคืนเงินประกันสัญญาการซื้อการจ้าง  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   26/6/2561 17:10:03 ҹ  46  ;  202.29.212.41

 ͧ เอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(18/6/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   18/6/2561 21:44:26 ҹ  639  ;  1.2.165.113

 ͧ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561(12/6/61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/6/2561 16:07:50 ҹ  284  ;  202.29.212.41

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   13/6/2561 15:42:30 ҹ  76  ;  202.29.212.41

 ͧ คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (๒๒ ก.พ.๒๕๖๑  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   22/2/2561 14:48:18 ҹ  169  ;  182.53.101.245

 ͧ แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Online  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   7/2/2561 16:05:46 ҹ  222  ;  182.53.3.155

 ͧ ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีปี 2560(1 ก.พ.61)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   1/2/2561 16:46:05 ҹ  341  ;  125.26.204.89

 ͧ เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   31/10/2560 21:45:49 ҹ  207  ;  182.53.9.53

 ͧ สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   24/10/2560 21:14:58 ҹ  237  ;  118.172.55.252

 ͧ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   20/7/2560 20:55:25 ҹ  466  ;  182.52.48.109

 ͧ บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   15/6/2560 21:20:32 ҹ  5341  ;  1.20.140.7

 ͧ โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน(  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/6/2560 15:45:37 ҹ  403  ;  202.29.212.41

 ͧ การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   9/6/2560 13:54:25 ҹ  380  ;  202.29.212.41

 ͧ รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   14/3/2560 22:10:30 ҹ  397  ;  202.143.130.107

 ͧ ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10/2/2560 14:51:26 ҹ  222  ;  202.143.130.107

 ͧ สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   25/11/2559 14:16:06 ҹ  233  ;  202.143.130.107

 ͧ รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   8/11/2559 14:34:57 ҹ  191  ;  202.143.130.107

 ͧ อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   1/11/2559 18:12:54 ҹ  203  ;  202.143.130.107

 ͧ ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   28/10/2559 21:33:44 ҹ  206  ;  202.143.130.107

 ͧ สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:42:28 ҹ  207  ;  182.53.100.200

 ͧ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:22:27 ҹ  129  ;  182.53.100.200

 ͧ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:13:17 ҹ  140  ;  182.53.100.200

 ͧ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(สิงหาคม ๒๕๕๙)  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   27/10/2559 3:07:47 ҹ  89  ;  182.53.100.200

 ͧ ทดสอบโพสต์ข่าวการเงิน แนบไฟล์  ҡ นิติ แกว่นกสิกร   21/10/2559 23:53:03 ҹ  113  ;  171.4.134.127

 ͧ ประชาสัมพันธ์  ҡ นิติ แกว่นกสิกร   19/10/2559 16:39:17 ҹ  282  ;  202.29.212.41

 
˹ 1