เรื่อง อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙)

สพฐ.อนุมัติเงินงวด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพโรงเรียนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ โรงเรียน ขอให้เร่งจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินโดยเร็วด้วยนะครับ (เลือกซื้อในรายการ shopping list) มีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง วัดหนองยาง บ้านห้วยป่าปก บ้านหนองจิกยาว วัดห้วยพระจันทร์ บ้านบ่อทับใต้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1/11/2559 18:12:54
 202.143.130.107