เรื่อง ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙)

โรงเรียนที่จะจัดซื้อจัดจ้างควรอ่านข้อควรระวังที่แนบมานี้นะครับ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28/10/2559 21:33:44
 202.143.130.107