เรื่อง สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)

โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เร่งจัดซื้อจัดจ้าง หากวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27/10/2559 3:42:28
 182.53.100.200