เรื่อง สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สรุปแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามไฟล์ที่แนบมานี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24/10/2560 21:14:58
 118.172.55.252