เรื่อง การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐)

สพฐ.ออกแนวปฏิบัติเรื่องการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติ และคนไทยสอนพิเศษ
รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9/6/2560 13:54:25
 202.29.212.41